© G.V. Olympia Landgraaf - Design by Mickel Phoelich
G.V. Olympia LANDGRAAF

CONTRIBUTIE ENOVERIGE KOSTEN

CONTRIBUTIE VANAF FEBRUARI 2018

Bij Olympia gelden de onderstaande contributietarieven (bedragen per maand). In de maandbedragen is rekening gehouden met de vakantieperioden. De tarieven gelden dus van januari t/m december. Een standaardlidmaatschap (*) voor een turngroep is gebasseerd op 2,5 uur. De tarieven voor 1, 1,5 en 2 uur gelden alleen voor fitness groepen. ACTIEVE LEDEN: CONTRIBUTIE GEBASEERD OP EEN AANTAL TRAININGSUREN PER WEEK, BEDRAGEN PER MAAND
De leden zijn verplicht om de contributie via een automatische incasso en de daarvoor bestemde machtiging op het inschrijfformulier in te vullen. Banknummer: NL22RABO0136380689 t.n.v. GV Olympia Landgraaf. Meer informatie over de contributie kun je krijgen bij onze penningmeester Dhr. Bert Amkreutz, zie hiervoor de contactgegevens op de Bestuur en Trainerspagina.

BONDSCONTRIBUTIE

Olympia is lid van de turnbond KNGU, die vele zaken voor de vereniging regelt en tevens een tweetal verzekeringen heeft ten behoeve van de leden. De KNGU int een vast bedrag per jaar voor dit lidmaatschap. De bondscontributie wordt per automatische incasso geind op 15 januari van ieder jaar. De bondscontributie voor het jaar 2022 bedraagt voor de jeugdleden (0 t/m 15 jaar € 23,80 en voor de overige leden (16 jaar en ouder) € 29,40 Wordt je na 15 januari lid van Olympia dien je een machtiging te tekenen. Via deze machtiging (zie aanmeldformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de eerste maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

INSCHRIJFGELD

Als je lid wordt van Olympia, moet je éénmalig inschrijfgeld betalen. Dit bedraagt € 6,80. Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de tweede maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

KLEDINGGELD

Als je lid wordt van Olympia, moet je éénmalig kledinggeld betalen. Dit bedraagt € 15,90. Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de derde maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.
1 uur € 17,05 1.5 uur € 18,95 2 uur € 20,85 2,5 uur € 22,75 3 uur € 24,55 3,5 uur € 26,50 4 uur € 28,30 4,5 uur € 30,20 5 uur € 32,00 5,5 uur € 33,85
6 uur € 35,60 6.5 uur € 37,50 7 uur € 39,30 7,5 uur € 41,10 8 uur € 42,90 8,5 uur € 44,70 9 uur € 46,45 9,5 uur € 48,30 10 uur € 50,05 10,5 uur € 51,80
11 uur € 53,60 11.5 uur € 55,35 12 uur € 57,05 12,5 uur € 58,90 13 uur € 61,05 13,5 uur € 62,30 14 uur € 64,05 14,5 uur € 65,95 15 uur € 67,45 15,5 uur € 69,20
Overige leden: Speciale tarieven per groep Bedragen per maand Niet actieve leden € 10,75 Leden actief zonder leiding € 13,75 Niet actieve leden 65+ € 6,75 Actieve leden 65+ € 9,15 4e gezinslid of meer € 0,00

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Mocht je om welke reden dan ook de vereniging willen verlaten, moet je bij voorkeur een afmeldingsformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding in de sporthal. Hiermee is jouw leiding op de hoogte en wordt de afmelding ook correct verwerkt in de ledenadministratie. Het is ook mogelijk om je per mail af te melden. Stuur hiervoor een bericht naar penningmeester@olympialandgraaf.nl Vermeld in de e-mail duidelijk alle gegevens en eventueel de reden van de afmelding. Het inschrijfgeld en kledinggeld wordt niet terugbetaald na beeindiging van het lidmaatschap. Mocht u gebruik maken van “afmelden per mail” wordt het op prijs gesteld als de leiding van uw zoon/dochter ook op de hoogte wordt gesteld.
© Olympia Landgraaf, Design by Mickel Phoelich
OLYMPIALANDGRAAF

CONTRIBUTIE

ENOVERIGE

KOSTEN

DOWNLOAD CONTRIBUTIE/KOSTEN OVERZICHT

BONDSCONTRIBUTIE

Olympia is lid van de turnbond KNGU, die vele zaken voor de vereniging regelt en tevens een tweetal verzekeringen heeft ten behoeve van de leden. De KNGU int een vast bedrag per jaar voor dit lidmaatschap. De bondscontributie wordt per automatische incasso geind op 15 januari van ieder jaar. De bondscontributie voor het jaar 2022 bedraagt voor de jeugdleden (0 t/m 15 jaar € 23,80 en voor de overige leden (16 jaar en ouder) € 29,40 Wordt je na 15 januari lid van Olympia dien je een machtiging te tekenen. Via deze machtiging (zie aanmeldformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de eerste maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

INSCHRIJFGELD

Als je lid wordt van Olympia, moet je éénmalig inschrijfgeld betalen. Dit bedraagt € 6,80. Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de tweede maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

KLEDINGGELD

Als je lid wordt van Olympia, moet je éénmalig kledinggeld betalen. Dit bedraagt € 15,90. Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de derde maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.