Huren accommodatie
  
Mogelijkheden tot huur van de Olympiahal
 
Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid de hal geheel of gedeeltelijk te huren, voor zover dat past binnen het trainingsschema van Olympia.
 
Voorzieningen
 
Het Olympiadrome beschikt over een groot assortiment turntoestellen, terwijl er daarnaast een verende vloer aanwezig is voor acrogymnastiek en/of vloeroefeningen. Tevens is er een valkuil aanwezig voor het inoefenen van risicovolle sprongen. Ook is een deel van de hal voorzien van een parketvloer voor jazzdance e.d.

 
Huurprijzen
 
De huurprijzen zijn als volgt vastgesteld (geldig vanaf 1 maart 2010):
 
  • Huur van het kleine deel van de hal (parketvloer, verende vloer en spiegelwand):                                                                                    € 27,50
  • Huur van het grote deel van de hal (turnhal, incl. valkuil)                       € 27,50
  • Huur van de hele accommodatie, inclusief het gehele toestellenpakket:   € 50,--

Contactpersonen
 
Voor verdere informatie en voor het vastleggen van (een deel van) de hal gelieve men contact op te nemen met:
  

»» Terug
  
  
  
  
  
  
  
  
 

inhoud ©2006 G.V. Olympia Landgraaf :: ontwikkeld door Good Advice IT
test