19-01-2015 Bondscontributie

Beste leden en ouders,
 

Op 19 januari wordt de jaarlijkse bondscontributie over 2015 geïnd. De KNGU heeft de volgende bedragen vastgesteld:
· Bondscontributie t/m 15 jaar € 15,36
· Bondscontributie 16 jaar en ouder € 19,72

Leden die geen gebruik maken van automatische incasso, kunnen het bedrag zelf overmaken naar bankrekeningnummer NL22RABO0136380689 op naam van Olympia Landgraaf en onder vermelding van bondscontributie en naam.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Hannemann

penningmeester Olympia Landgraaf

inhoud ©2006 G.V. Olympia Landgraaf :: ontwikkeld door Good Advice IT
test