24-01-2015 Contributie 2015

Contributie 2015 
  

De ledenvergadering van zaterdag 24 januari 2015 heeft ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging van € 0,10 eurocent per lesuur (voor actieve leden). We hebben de afgelopen twee jaar de contributie ongewijzigd weten te houden, maar de kostenontwikkeling dwingt ons helaas om voor 2015 deze verhoging door te voeren. De contributieverhoging gaat in per 1 februari 2015. 
 

 

Het merendeel van onze leden turnt 2,5 uur per week. Voor hen zal de maandelijkse contributie stijgen van € 20,00 euro per maand naar € 21,00 euro. In de tabel verderop staan alle (gewijzigde) contributiebedragen. Ondanks de contributieverhoging blijft het nog steeds interessant om bij Olympia te sporten. In de volgende grafiek wordt duidelijk dat de contributie per lesuur stevig daalt bij meerdere lessen.

 

Hieronder de tabel met alle contributiebedragen voor 2015:

 

inhoud ©2006 G.V. Olympia Landgraaf :: ontwikkeld door Good Advice IT
test