Afdelingen : Ouder & kind
Afdelingen Lestijden Contributie
  Ouder & Kind - voor kinderen van twee tot vier jaar
Tijdens de gymles voor ouder & kind zijn de peuters van twee tot vier jaar spelenderwijs bezig met verantwoord bewegen. Onder begeleiding van een ouder iemand (vader, moeder, opa, oma, oppas) en een gediplomeerd leidster wordt aandacht gegeven aan zowel het spelelement (liedjes zingen, avonturen met de parachute) als aan de lichamelijke ontwikkeling (balanceren, klimmen, klauteren), waarbij het kind en de oudere zelf de grens bepalen en grensverleggend bezig zijn, steeds onder leiding of onder supervisie van de leidster. Het moge duidelijk zijn dat de motorische ontwikkeling van het kind sterk gestimuleerd wordt en dat het jonge kind tevens went aan het omgaan en rekening houden met andere kinderen

Lestijden: maandagmorgen van 9.45 - 10.45

inhoud ©2006 G.V. Olympia Landgraaf :: ontwikkeld door Good Advice IT
test