Afdelingen : INLEIDING
Afdelingen Lestijden Contributie
   
Inleiding:
Olympia is in de eerste plaats een gymnastiekvereniging die een ruim aanbod heeft aan gymnastiekdisciplines. Naast het GROEPSSPRINGEN en het GROEPSTURNEN – takken van de turnsport die van oudsher een grote rol spelen binnen de vereniging -  behoort  ook de moderne discipline ACROGYM  sinds de jaren negentig van de vorige eeuw tot het vaste aanbod.
Bij al deze disciplines probeert Olympia zoveel mogelijk jongeren te bereiken, waarbij de oefenstof wordt aangepast aan ieders mogelijkheden. Zo is er voor elk wat wils. Door op alle niveaus deel te nemen aan regionale, provinciale en landelijke wedstrijden slaagt men er wonderwel in de jeugd aan de vereniging te binden. Daarnaast probeert men met de selectieteams deel te nemen aan internationale wedstrijden en turnfeesten, zodat we onze teams een podium kunnen bieden waarop zij hun vaardigheden ten toon kunnen spreiden. Als grootste binnensportvereniging van Landgraaf vervult Olympia haar sociaal-maatschappelijke rol binnen de gemeente Landgraaf. Door haar deelname aan vele wedstrijden, demonstraties en evenementen draagt de vereniging tevens de naam Landgraaf uit, zowel binnen Limburg en Nederland als daarbuiten. Ook organiseert Olympia regelmatig zelf grote turnevenementen, hetgeen eveneens bijdraagt aan de grote uitstraling van de vereniging in binnen- en buitenland. 
Niet verwonderlijk dat vele jeugdigen zich aangetrokken voelen tot onze vereniging en we al vele jaren meer dan vier honderd leden tellen. Om de vereniging niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief op een hoog peil te brengen en te houden beschikken we gelukkig over een groot aantal vrijwilligers, dat de vereniging draaiende houdt en doorontwikkelt. De technische staf, die de gediplomeerde trainers aanstuurt en zorgt voor een constante kwaliteit, het bestuur dat zorg draagt voor het randvoorwaardelijk beleid en erop toeziet dat de grote hoeveelheid uitvoerend werk op adequate wijze gebeurt. Het feit dat de vereniging beschikt over een groot arsenaal aan toestellen en – last but not least – een prachtige eigen accommodatie is hierbij een niet te onderschatten voordeel, overigens tot stand gebracht via een ongelooflijke inzet van velen.  
Voorts biedt de vereniging haar oudere leden een aantal mogelijkheden aan om op een leuke, onderhoudende manier betrokken te blijven bij de vereniging. Zo kunnen zij volop blijven bewegen middels volleybal, fitnessgym, zaalvoetbal en jeu de boules, maar zijn er ook regelmatig allerlei gezellige evenementen, zoals een familiedag, een barbecue-party, een kaarttoernooi en ga zo maar door. Het moge duidelijk zijn dat het mes aan twee kanten snijdt, want zodoende zijn veel van die ouderen bereid zich te blijven inzetten voor de vereniging.
 Ook voor de jeugd wordt de gezelligheidsfactor niet uit het oog verloren. Zo komt sinterklaas steevast op bezoek bij onze jongste groepen, maakt de paashaas telkenjare zijn opwachting en organiseert de onvolprezen evenementencommissie het jaarlijkse zomerkamp.
  
inhoud ©2006 G.V. Olympia Landgraaf :: ontwikkeld door Good Advice IT
test