Contributie en overige kosten

De contributie wordt via een verplichte automatische incasso geïnd. Je dient de daarvoor bestemde machtiging op het inschrijfformulier in te vullen. Banknummer: NL22RABO0136380689 t.n.v. GV Olympia Landgraaf.

Meer informatie over de contributie kun je krijgen bij onze penningmeester Dhr. Bert Amkreutz, penningmeester@olympialandgraaf.nl

BONDSCONTRIBUTIE

Olympia is lid van de turnbond KNGU, die vele zaken voor de vereniging regelt en tevens een tweetal verzekeringen heeft ten behoeve van de leden. De KNGU int een vast bedrag per jaar voor dit lidmaatschap.

De bondscontributie wordt per automatische incasso geïnd op 15 januari van ieder jaar en bedraagt voor het jaar 2024 voor de jeugdleden
(0 t/m 15 jaar € 27,60 en voor de overige leden (16 jaar en ouder) € 34,00.
Word je na 15 januari lid van Olympia dan dien je een machtiging te tekenen.
Via deze machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant) zal dit bedrag in de eerste maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

INSCHRIJFGELD

Als je lid wordt van Olympia betaal je éénmalig inschrijfgeld. Dit bedraagt € 6,80.
Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de tweede maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

KLEDINGGELD

Als je lid wordt van Olympia betaal je éénmalig kledinggeld. Dit bedraagt € 15,90.
Via een éénmalige machtiging (zie aanmeldingsformulier aan de achterkant), zal dit bedrag in de derde maand van de automatische incasso bij het contributiebedrag worden opgeteld en verwerkt.

CONTRIBUTIE

Bij Olympia gelden de onderstaande contributietarieven (bedragen per maand). In de maandbedragen is rekening gehouden met de vakantieperioden. De tarieven gelden dus van januari t/m december. Een standaardlidmaatschap (*) voor een turngroep is gebaseerd op 2,5 uur. De tarieven voor 1, 1,5 en 2 uur gelden alleen voor kleuter en fitness groepen.

ACTIEVE LEDEN: CONTRIBUTIE GEBASEERD OP EEN AANTAL TRAININGSUREN PER WEEK (BEDRAGEN PER MAAND) per 01-01-2024

1 uur – € 18,05
1,5 uur – € 20,45
2 uur – € 22,85
2,5 uur – € 25,25
3 uur – € 27,55
3,5 uur – € 30,00
4 uur – € 32.30
4,5 uur – € 34,70
5 uur – € 37,00
5,5 uur – € 39,35

6 uur – € 41,60
6,5 uur – € 44,00
7 uur – € 46,30
7,5 uur- € 48,60
8 uur – € 50,90
8,5 uur – € 53,20
9 uur – € 55,45
9,5 uur – € 57,80
10 uur – € 60,05
10,5 uur – € 62,30

11 uur – € 64,60
11,5 uur – € 66,85
12 uur – € 69,05
12,5 uur – € 71,40
13 uur – € 74,05
13,5 uur – € 75,80
14 uur – € 78,05
14,5 uur – € 80,45
15 uur – € 82,45
15,5 uur – € 84,75

Overige leden:

Niet actieve leden € 11,50
Leden actief zonder leiding € 14,50
Niet actieve leden 65+ € 7,50
Actieve leden 65+ € 9,90
4e gezinslid of meer € 0,00

GEEN GELD OM TE SPORTEN?

Bij Olympia vinden wij het ontzettend belangrijk dat kinderen / jeugdigen gewoon kunnen gaan sporten zonder daar op enige wijze in beperkt te zijn. Het kan soms gebeuren dat persoonlijke omstandigheden het minder makkelijk maken om bijvoorbeeld de contributie voor kortere of langere tijd te kunnen betalen. We willen je er dan ook op attenderen dat indien nodig je gebruik kunt maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit jeugdfonds beschikt over financiële middelen om bij te dragen aan de benodigde sportkleding en bij te dragen aan de contributie betaling. Normaliter dekt deze bijdrage 100% van de jaarcontributie. Als dit niet het geval is heeft Olympia mogelijkheden om daar een passende oplossing voor te bieden.

Wil je meer weten over het jeugdfonds? Dan kun je dit vinden op
jeugdfondssportencultuur.nl 

Wil je liever zelf de aanvraag indienen en geen gebruik maken van een intermediair? Dan kun je de aanvraag indienen via samenvoorallekinderen.nl Zij zullen dan de aanvraag voor je indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Heb je hulp nodig of heb je vragen neem dan contact op met onze penningmeester Bert Amkreutz via penningmeester@olympialandgraaf.nl of 06-29550522. Met hem kun je ook andere mogelijkheden bespreken wanneer het betalen van de contributie voor korte of langere tijd moeilijker is.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Mocht je om welke reden dan ook de vereniging willen verlaten, vul dan bij voorkeur een afmeldingsformulier in.
Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding in de sporthal. Hiermee is jouw leiding op de hoogte en wordt de afmelding ook correct verwerkt in de ledenadministratie.

Het is ook mogelijk om je per mail af te melden. Stuur hiervoor een bericht naar penningmeester@olympialandgraaf.nl
Vermeld in de e-mail duidelijk alle gegevens en eventueel de reden van de afmelding. Het inschrijfgeld en kledinggeld wordt niet terugbetaald na beëindiging van het lidmaatschap. 

Mocht je gebruik maken van “afmelden per mail” dan stellen we het op prijs als je de leiding persoonlijk op de hoogte stelt.