Historie

De vereniging is opgericht in 1907 als gymnastiekvereniging Olympia, maar bood tot in de jaren veertig ook diverse andere sportdisciplines aan, zoals worstelen, schermen en atletiek. Geleidelijk echter concentreerde men zich steeds meer op het turnen, eerst was dat voornamelijk het individuele turnen, maar in de tweede helft van de veertiger jaren ging de vereniging zich nadrukkelijk toeleggen op het groepsturnen, een succesformule die niet alleen zorgde voor een onstuimige groei, maar ook  – sinds de vijftiger jaren – leidde tot grote successen op vrije oefening, lange mat, klassikaal brug en minitrampolinespringen, waarbij vooral het koningsnummer tafelspringen voor veel nationale en internationale faam zorgde. Een gevolg van de vele successen was namelijk dat Olympia een graag geziene gast was op vele nationale en internationale turnfeesten en daarnaast ook veel gevraagd werd om allerlei feesten op te luisteren. In de Duitstalige landen stonden de Olympianen bekend als ‘die Fliegenden Holländer’, die menigmaal aan het talrijke publiek een ovationeel applaus ontlokten. Ook zorgden de nationale successen ervoor dat de gymnastiekbond onze vereniging vele malen afvaardigde naar de prestigieuze Gymnaestrada’s, waar Olympia steeds bijzonder succesvol was.

Olympia timmerde ook aan de weg, waar het ging om de organisatie van internationale turnfeesten. In het laatste kwart van haar 100-jarig bestaan, werden er zes grootse Interturngala’s gehouden, die stuk voor stuk als promotie voor de turnsport kunnen gelden en leidden tot veel plezier en verbroedering en last but not least tot geweldige gymnastische prestaties, niet alleen van de buitenlandse verenigingen, maar ook van het eigen Olympia. Ook deed men er inspiratie op voor de doorontwikkeling van de eigen vereniging op sportief vlak. Zo zag men tijdens die internationale turnfeesten grandioze voorbeelden op het gebied van show en acrogym (Acrobatische Gymnastiek), die in de daaropvolgende jaren een prominente plaats zouden krijgen binnen het eigen gymnastisch aanbod. Inmiddels blaast onze vereniging ook op dit moderne gymnastische terrein een behoorlijk woordje mee en zorgt de showgroep Feniks met haar opeenvolgende reeks aan shows voor veel sportieve successen in binnen- en buitenland.

Inmiddels heeft Olympia ruim 100 Nederlandse kampioenstitels behaald, niet alleen met de heren- en jongensploegen, maar sinds in 1968 de damesafdeling werd toegevoegd ook met de dames- en meisjesgroepen.

Olympia anno 1907