Vertrouwenspersonen

Olympia heeft twee vertrouwenspersonen. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

M. Sluysmans

Mevrouw Sluysmans is huisarts en zijdelings bij Olympia betrokken vanuit het lidmaatschap van haar kinderen. Zij is vaak te vinden in de hal en werkt – waar mogelijk – mee aan allerlei activiteiten van de vereniging.

Beukenbosweg 17 6464AA Kerkrade
Tel. 06-13573206

A. Jonker

De heer Jonker is pastoraal werker en p.m. diaken van het bisdom Roermond. Hij is bekend met de vereniging vanwege het vroegere lidmaatschap van zijn dochter Armanda, die lange tijd een actief lid en zelfs bestuurslid was bij Olympia.

Irenestraat 12 6373NK Landgraaf
Tel. 045-5318848

Beide vertrouwenspersonen hebben vanuit hun functie ervaring met de begeleiding van personen, die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Voor het maken van een afspraak zijn ze telefonisch of via e-mail bereikbaar.

Wanneer kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd door iedereen die betrokken is bij de vereniging (o.a. jeugdleden en hun ouders, leden, ouders, leiders, bestuurders, vrijwilligers en alle overige bij Olympia betrokken personen) als er sprake is van vormen van (vermeend) ongewenst gedrag, zoals:

 • Seksuele intimidatie;
 • Seksuele intimiteiten en onzedelijke handelingen;
 • Discriminatie;
 • Hardnekkig pestgedrag;
 • Agressief, onheus gedrag. 

Wat mag je verwachten van de vertrouwenspersoon?

 • Hij/zij biedt een luisterend oor aan de mensen die een beroep op hem/haar doen;
 • Hij/zij treedt op als intermediair tussen partijen, indien beide betrokken partijen hiermee instemmen;
 • Mocht het voorgaande geen oplossing bieden dan verwijst hij/zij mogelijk door naar een instantie of persoon, die de begeleiding overneemt en is eventueel behulpzaam bij de verwijzing;
 • Hij/zij behandelt de verkregen informatie in alle gevallen vertrouwelijk en bepaalt in overleg met de melder of hij/zij hiervan melding maakt aan het bestuur*.

         *Afhankelijk van de situatie of de hulpvraag kan het informeren van het bestuur een oplossing bieden.

Bijzondere bepalingen

 • Als de melder niet akkoord gaat met doorbreking van de geheimhouding zal de vertrouwenspersoon dit in alle gevallen respecteren.
 • Als de vertrouwenspersoon in overleg wil treden met iemand anders over de aanhangig gemaakte kwestie dient de melder hierover vooraf toestemming moeten verlenen.
 • Situaties, waarbij de hulp van de vertrouwenspersoon wordt gevraagd, moeten betrekking hebben op verenigingssituaties.